Miyomlar

Merak ettiğiniz her soruyu doktorumuza sorabilirsiniz.

Miyomlar

Miyom nedir ve Kimlerde Görülür?

Miyomlar, rHmin dış duvarını meydana getiren düz kastan köken alan, iyi huylu tümörlerdir.Genellikle yuvarlak veya oval şekilli, çeşitli boyutlarda olabilen sert yapıdaki kitlelerdir.Rahim içerisinde farklı bölgelere yerleşebilirler.

Miyomlar genellikle doğurganlık dönemindeki kadınlarda tespit edilirler.

Miyom görülme sıklığı yaşla beraber artmaktadır.40 yaşın üzerindeki dört kadından birinde miyim tespit etmekteyiz.Üreme çağındaki kadınlarda miyom boyutları zamanla artış gösterebilirken, menopozda genellikle miyom boyutları küçülmektedir.

Miyomlar Hangi Belirtilere Neden Olurlar?

Miyomların belirtileri boyutlarına ve rahimdeki yerleşim yerlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Rahmin iç kısmına yakın olan miyomlarda genelde anormal vajinal kanama şikayeti ön planda olmaktadır.Bu hastalarımızda adet döneminde aşırı kanamalar veya adet dönemi dışında vajinal kanamalar oluşmaktadır.

Rahmin duvarının orta kısmına yerleşen miyomlarda hiçbir belirti olmayabilir.Ancak miyomun boyutu büyük ise anormal kanama veya ağrıya neden olabileler.

Rahim duvarının dış kısmında, karın boşluğuna yakın yerleşimli miyomlarda ise miyomlar çevre organlara basıya bağlı belirtiler verebilirler.Örneğin rahmin ön kısmında idrar kesesine baskı yapan miyomlar, sık idrara gitme ve kasık ağrısı yapabilir.

Rahmin arkasındaki miyomlar ise kalın barsaklara baskı yaparak kabızlığa ve cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilirler.

Miyomların Tedavi Yöntemleri Nelerdir?Her Miyom Mutlaka Alınmalımıdır?

Miyomların büyük bir kısmı herhangi bir belirti vermez.Bu miyomlar genelde jinekolojik muayene sırasında ultrason ile tespit edilir.Küçük boyutlu, herhangi bir belirti vermeyen miyomlarda çoğunlukla ameliyat gerekmemektedir.

Miyom tanısı konulan hastalarımızda genellikle miyomektemi olarak adlandırılan, miyom alma ameliyatını gerçekleştiriyoruz.Bu ameliyatı çok büyük bir oranda kapalı ameliyat yöntemlerinden biriyle (laparoskopi veya robotik cerrahi) gerçekleştirmekteyiz.

Miyomların ilaçla tedavisi yoktur.Miyomların tedavisinde uterin arter embolizasyonu (Rahmi besleyen damarların anjiyografi ile tıkanması) veya radyofrekans ablasyon gibi alternatif yöntemlerde bulunmaktadır.Bu tedavilerin etkinliği her hastada farklı olabilmektedir.Günümüzde en sık miyom tedavi yöntemi miyomektomi yani miyomların ameliyatla alınmasıdır.

 Miyomlar Kansere Dönüşür mü?

Miyomların çok küçük bir kısmında kanserleşme ihtimali bulunmaktadır.Bu kitlelere sarkom veya leiomiyosarkom adı verilmektedir.Kanser oluşumu halinde miyomların boyutu genelde hızlı artış göstermektedir.Bunun dışında anormal vajinal kanama belirtisi de sıklıkla olmaktadır.

Menopoz sonrası büğymeye devam eden miyomlarda kanser riski artmaktadır.Menopoz sonrasında vajinal kanama durumunda da kanser ihtimali olabileceğinden bu belirtilerin oluşması mutlaka uyarıcı olmalıdır.

Ameliyatla Alınan Miyomlar Tekrar Eder mi? 

Miyomlar eğer baskı hissi, ağrı yada vajinal kanamaya  neden  oluyorlarsa ameliyatla alınmalıdırlar.Bu ameliyata “miyomektomi” adı verilmektedir.

Ameliyatla alınan miyomlar iyi huylu kitleler olduğundan tedavi sağlanmış olur ve aynı miyim tekrar etmez.Ancak rahmin başka bir bölgesinden başka bir miyim gelişerek ileride benzer şikayetlere neden olabilir.Bu nedenle genellikle miyomektomi ameliyatlarında gözle görülebilen ve ileride problem oluşturabilecek tüm miyomlar temizlenir.

Ameliyat Gerektirmeyen Miyomlar Nasıl İzlenmelidir?

Miyomlar iyi huylu kitleler olduklarından boyutlarında düşük hızda bir artış veya aynı kalma beklenmektedir.Yalnız kötü huylu değişim göstermiş miyomlar hızlı büyüme gösterebilmekte, hatta kan yoluyla başka organlara yapılabilmektedir.İlk kez tespit edilen miyomlar genellikle 3-6 ay içerisinde tekrar değerlendirilirler.Eğer bu değerlendirmede öncekine göre belirgin bir büyüme tespit edilmezse ve hastamızın herhangi bir şikayeti ortaya çıkmazsa, yıllık rutin takibe geçilir.

Miyom Ameliyatı Sonrasında Hamilelik ve Doğum Mümkün müdür?

Miyom ameliyatı esnasında rahimden miyom çıkarıldıktan sonra dikişler kullanılarak rahim duvarı onarılmaktadır.Zaman içersinde rahim duvarı iyileşerek daha güçlü hale gelir.Bu sayede oluşacak bir gebelik durumunda duvar yeterli dirence kavuşmuş olur.

İdeal olarak miyom ameliyatından sonra gebelik için 1 yıl kadar beklenilmesi önerilmektedir.Ancak birkaç ilk 6 ay içerisinde elde edilen gebeliklerde de sonuçlar genellikle olumlu olmaktadır.Miyom ameliyatı sonrasında doğum şeklinin ne olacağı çoğunlukla merak edilen bir durumdur.

Rahim duvarına belirgin bir zarar verilmeyen miyom alma ameliyatlarından sonra gebelik ve normal vajinal doğum için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Miyim alınması esnasında rahim duvarına büyük bir tam kat kesi yapılması halinde ise genellikle sezaryen doğum önerilmektedir.

Miyomlar Hamileliğe Engel Olur mu?

Miyomlar rahimde yerleştikleri yere bağlı olarak, hamileliğin sağlıklı yerleşimine ve gelişimine engel olabilmektedir.Özellikle rahmin iç kısmına yakın yerleşmiş miyomlarda, düşük riski artabilecektedir.Bu nedenle hamilelik planlayan hastalarımızda, riskli bölgelerde yerleşmiş miyomların,tespiti halinde bunların hamilelik öncesinde alınması tavsiye edilmektedir.

Web Sitemizden Online Randevu Alabilirsiniz.

Call Now ButtonBİZİ ARAYIN